ข้อมูลโรงงาน

โรงงานที่ได้รับอนุญาตประกอบกิจการในช่วง 1 ม.ค. 61 ถึง 31 พ.ค. 61

จำนวนโรงงานทั้งสิ้น 40 โรง

ชื่อโรงงาน / ที่ตั้งโรงงาน
ชื่อผู้รับใบอนุญาต / ที่ตั้งสำนักงาน
ประกอบกิจการ
บริษัท แพนแปซิฟิค เวิลด์เทรด จำกัด
จ3-37-42/61ฉช
ประเภทโรงงาน 37
ISIC 31001
ที่ตั้ง 38/9 ม.7 ต.คลองอุดมชลจร
อ.เมืองฉะเชิงเทรา จ.ฉะเชิงเทรา   24000
บริษัท แพนแปซิฟิค เวิลด์เทรด จำกัด
5 ม.พัฒนาการ 6
ต.ประเวศ
อ.ประเวศ จ.กรุงเทพมหานคร   10250
 
ทำเครื่องเรือนหรือเครื่องตบแต่งภายในอาคาร
เครื่องจักร 126.70 HP
เงินทุน 25,000,000 บาท
คนงาน 12 คน
วันอนุญาต 23 มีนาคม 2561
วันเริ่มประกอบการ -
บริษัท ทีเอชเอชบี โมลีโพรเซสซิ่ง จำกัด
จ3-42(1)-1/61ฉช
ประเภทโรงงาน 42(1)
ISIC 20113
ที่ตั้ง 193 ม.11 ต.หัวสำโรง
อ.แปลงยาว จ.ฉะเชิงเทรา   24190
โทร. 0812569919
บริษัท ทีเอชเอชบี โมลีโพรเซสซิ่ง
200 ม.3
ถ.- ต.เขาหินซ้อน
อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา   24120
 
ผลิต ROASTEDMOLYBDENUM CONCENTRATE และ AMMONIUM PERRHENATE
เครื่องจักร 217.00 HP
เงินทุน 15,000,000 บาท
คนงาน 70 คน
วันอนุญาต 2 กุมภาพันธ์ 2561
วันเริ่มประกอบการ 9 มกราคม 2562
นายวิบูลย์ บุญธนาพิบูลย์
จ3-46(2)-2/61ฉช
ประเภทโรงงาน 46(2)
ISIC 21001
ที่ตั้ง 61/13 ม.2 ต.คลองนครเนื่องเขต
อ.เมืองฉะเชิงเทรา จ.ฉะเชิงเทรา   24000
บริษัท ฟายน์ไลน์ อินดัสทรี จำกัด
99 ม.2
ต.คลองอุดมชลจร
อ.เมืองฉะเชิงเทรา จ.ฉะเชิงเทรา   24000
 
ผลิตยาแผนโบราณ ได้ปีละ 1 ตัน และ ผลิตอาหารเสริมสำเร็จรูป ได้ปีละ 0.7 ตัน
เครื่องจักร 47.00 HP
เงินทุน 30,000,000 บาท
คนงาน 15 คน
วันอนุญาต 4 เมษายน 2561
วันเริ่มประกอบการ 6 กรกฎาคม 2561
กลุ่มเกษตรกรทำสวนยางพาราคลองตะเกรา
จ3-52(3)-18/61ฉช
ประเภทโรงงาน 52(3)
ISIC 22191
ที่ตั้ง ม.17 ถ.สายท่าตะเกียบ ต.คลองตะเกรา
อ.ท่าตะเกียบ จ.ฉะเชิงเทรา   24160
กลุ่มเกษตรทำสวนยางพาราคลองตะเกรา
999 ม.17
ต.คลองตะเกรา
อ.ท่าตะเกียบ จ.ฉะเชิงเทรา   24160
 
ทำยางรมควันจากยางพารา
เครื่องจักร 346.56 HP
เงินทุน 35,000,000 บาท
คนงาน 28 คน
วันอนุญาต 3 เมษายน 2561
วันเริ่มประกอบการ 13 พฤษภาคม 2563
บริษัท ซินเสียง ทอยส์ จำกัด
จ3-53(5)-9/61ฉช
ประเภทโรงงาน 53(5)
ISIC 22230
ที่ตั้ง 163/8 ม.14 ต.บางปะกง
อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา   24130
บริษัท ซินเสียง ทอยส์ จำกัด
83/16 ม.5
ต.คลองด่าน
อ.บางบ่อ จ.สมุทรปราการ   10550
 
ทำเม็ดพลาสติกเกรดบี
เครื่องจักร 464.00 HP
เงินทุน 25,000,000 บาท
คนงาน 70 คน
วันอนุญาต 24 มกราคม 2561
วันเริ่มประกอบการ 29 มิถุนายน 2561
นายณัฐธกรณ์ ลำภูพินิจพงศ์
จ3-58(1)-51/61ฉช
ประเภทโรงงาน 58(1)
ISIC 23953
ที่ตั้ง โฉนดที่ดินเลขที่ 20222,20221 ม.6 ถ.ศาลาแดง 11 ต.ศาลาแดง
อ.บางน้ำเปรี้ยว จ.ฉะเชิงเทรา   24000
นายณัฐธกรณ์ ลำภูพินิจพงศ์
198
ถ.อยู่วิทยา ต.กระทุ่มราย
อ.หนองจอก จ.กรุงเทพมหานคร   10530
 
ทำผลิตภัณฑ์คอนกรีต เช่น แผ่นพื้นคอนกรีต,เสาเข็ม
เครื่องจักร 234.00 HP
เงินทุน 14,900,000 บาท
คนงาน 12 คน
วันอนุญาต 11 เมษายน 2561
วันเริ่มประกอบการ 4 มิถุนายน 2561
บริษัท โปรแคป (ประเทศไทย) จำกัด
จ3-73-2/61ฉช
ประเภทโรงงาน 73
ISIC 27909
ที่ตั้ง 10547 ม.3 ถ.บางนา-ตราด ต.ท่าข้าม
อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา   24130
บริษัท โปรแคป (ประเทศไทย) จำกัด
50/9 ซ.แสงเงิน
ถ.สุขุมวิท ต.คลองตันเหนือ
อ.วัฒนา จ.กรุงเทพมหานคร   10110
 
ผลิตแผงโซล่าเซลล์
เครื่องจักร 391.00 HP
เงินทุน 12,000,000 บาท
คนงาน 15 คน
วันอนุญาต 24 มกราคม 2561
วันเริ่มประกอบการ -
บริษัท เพียว วอช จำกัด
จ3-98-2/61ฉช
ประเภทโรงงาน 98
ISIC 28269
ที่ตั้ง ม.1 ต.คลองประเวศ
อ.บ้านโพธิ์ จ.ฉะเชิงเทรา   24140
บริษัท เพียว วอช จำกัด
47 ม.1
ต.คลองประเวศ
อ.บ้านโพธิ์ จ.ฉะเชิงเทรา   24140
 
ซักรีด
เครื่องจักร 496.00 HP
เงินทุน 22,000,000 บาท
คนงาน 10 คน
วันอนุญาต 15 กุมภาพันธ์ 2561
วันเริ่มประกอบการ 15 พฤษภาคม 2561
บริษัท ชุน ยิป อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) จำกัด
3-105-33/61ฉช
ประเภทโรงงาน 105
ISIC 38211
ที่ตั้ง 111/3 ม.9 ต.เกาะขนุน
อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา   24120
บริษัท ชุน ยิป อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) จำกัด
111 ม.9
ต.เกาะขนุน
อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา   24120
 
คัดแยกวัสดุที่ไม่ใช้แล้วที่ไม่เป็นของเสียอันตราย
เครื่องจักร 110.00 HP
เงินทุน 61,000,000 บาท
คนงาน 50 คน
วันอนุญาต 13 มีนาคม 2561
วันเริ่มประกอบการ 16 กรกฎาคม 2561
บริษัท ชุน ยิป อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) จำกัด
3-105-35/61ฉช
ประเภทโรงงาน 105
ISIC 38211
ที่ตั้ง 111/4 ม.9 ต.เกาะขนุน
อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา   24120
บริษัท ชุน ยิป อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) จำกัด
111 ม.9
ต.เกาะขนุน
อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา   24120
 
คัดแยกวัสดุที่ไม่ใช้แล้วที่ไม่เป็นของเสียอันตราย
เครื่องจักร 110.00 HP
เงินทุน 61,000,000 บาท
คนงาน 50 คน
วันอนุญาต 15 มีนาคม 2561
วันเริ่มประกอบการ 16 กรกฎาคม 2561
บริษัท ชุน ยิป อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) จำกัด
3-105-34/61ฉช
ประเภทโรงงาน 105
ISIC 38211
ที่ตั้ง 111/2 ม.9 ต.เกาะขนุน
อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา   24120
บริษัท ชุน ยิป อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) จำกัด
111 ม.9
ต.เกาะขนุน
อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา   24120
 
คัดแยกวัสดุที่ไม่ใช้แล้วที่ไม่เป็นของเสียอันตราย
เครื่องจักร 32.00 HP
เงินทุน 61,000,000 บาท
คนงาน 50 คน
วันอนุญาต 15 มีนาคม 2561
วันเริ่มประกอบการ 25 มีนาคม 2562
บริษัท โชคสวัสดิ์ รีไซเคิล จำกัด
3-105-8/61ฉช
ประเภทโรงงาน 105
ISIC 38211
ที่ตั้ง โฉนดที่ดินเลขที่ 25527 ม.9 ถ.ฉะเชิงเทรา-บางปะกง ต.หนองจอก
อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา   24130
บริษัท โชคสวัสดิ์ รีไซเคิล จำกัด
8 ม.9
ต.หนองจอก
อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา   24130
 
คัดแยกสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วที่ไม่เป็นของเสียอันตราย
เครื่องจักร 144.00 HP
เงินทุน 22,000,000 บาท
คนงาน 6 คน
วันอนุญาต 30 มกราคม 2561
วันเริ่มประกอบการ 15 พฤษภาคม 2561
บริษัท ตงไท้ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
3-105-18/61ฉช
ประเภทโรงงาน 105
ISIC 38211
ที่ตั้ง 111/5 ม.9 ต.เกาะขนุน
อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา   24120
บริษัท ตงไท้ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
111 ม.9
ต.เกาะขนุน
อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา   24120
 
คัดแยกวัสดุที่ไม่ใช้แล้วที่ไม่เป็นของเสียอันตราย
เครื่องจักร 32.00 HP
เงินทุน 61,000,000 บาท
คนงาน 50 คน
วันอนุญาต 20 กุมภาพันธ์ 2561
วันเริ่มประกอบการ 25 มีนาคม 2562
บริษัท ตงไท้ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
3-105-19/61ฉช
ประเภทโรงงาน 105
ISIC 38211
ที่ตั้ง 111/6 ม.9 ต.เกาะขนุน
อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา   24120
บริษัท ตงไท้ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
111/6 ม.9
ต.เกาะขนุน
อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา   24120
 
คัดแยกวัสดุที่ไม่ใช้แล้วที่ไม่เป็นของเสียอันตราย
เครื่องจักร 32.00 HP
เงินทุน 61,000,000 บาท
คนงาน 50 คน
วันอนุญาต 20 กุมภาพันธ์ 2561
วันเริ่มประกอบการ 24 พฤษภาคม 2562
บริษัท พัชรินทร์ โพลีเมอร์ (ไทยแลนด์) จำกัด
3-105-20/61ฉช
ประเภทโรงงาน 105
ISIC 38211
ที่ตั้ง 88 ม.3 ถ.บ้านโพธิ์-ดอนสีนนท์ ต.หนองบัว
อ.บ้านโพธิ์ จ.ฉะเชิงเทรา   24140
โทร. 08 9097 5626
บริษัท ที.เค.เอส.รีไซเคิล แอนด์ เซอร์วิส จำกัด
88 ม.3
ถ.บ้านโพธิ์-ดอนสีนนท์ ต.หนองบัว
อ.บ้านโพธิ์ จ.ฉะเชิงเทรา   24140
โทร. 08 9097 5626 
คัดแยกวัสดุที่ไม่ใช้แล้วที่ไม่เป็นของเสียอันตราย
เครื่องจักร 214.00 HP
เงินทุน 10,350,000 บาท
คนงาน 40 คน
วันอนุญาต 20 กุมภาพันธ์ 2561
วันเริ่มประกอบการ 18 มิถุนายน 2561
บริษัท ไพโรจน์สมพงษ์พาณิชย์ จำกัด
3-105-51/61ฉช
ประเภทโรงงาน 105
ISIC 38211
ที่ตั้ง โฉนดที่ดินเลขที่ 7022, 23879, 24822 ม.3 ถ.สาย 304 ต.ท่าถ่าน
อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา   24120
บริษัท ไพโรจน์สมพงษ์พาณิชย์ จำกัด
17/7 ม.2
ถ.เพชรเกษม ต.อ้อมใหญ่
อ.สามพราน จ.นครปฐม   73160
โทร. 0 2420 2370 
คัดแยกและฝังกลบสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วที่ไม่เป็นของเสียอันตราย
เครื่องจักร 881.50 HP
เงินทุน 47,200,000 บาท
คนงาน 8 คน
วันอนุญาต 1 พฤษภาคม 2561
วันเริ่มประกอบการ -
บริษัท สามเอ อะบันแด็นท์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
3-105-63/61ฉช
ประเภทโรงงาน 105
ISIC 38211
ที่ตั้ง 37/5 ม.2 ต.ลาดขวาง
อ.บ้านโพธิ์ จ.ฉะเชิงเทรา   24140
บริษัท สามเอ อะบันแด็นท์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
37/5 ม.2
ต.ลาดขวาง
อ.บ้านโพธิ์ จ.ฉะเชิงเทรา   24140
 
คัดแยกวัสดุที่ไม่ใช้แล้วที่ไม่เป็นของเสียอันตราย
เครื่องจักร 98.50 HP
เงินทุน 2,000,000 บาท
คนงาน 9 คน
วันอนุญาต 25 พฤษภาคม 2561
วันเริ่มประกอบการ 24 กรกฎาคม 2561
บริษัท ฮั้วไท้ เมทัล (ประเทศไทย) จำกัด
3-105-29/61ฉช
ประเภทโรงงาน 105
ISIC 38211
ที่ตั้ง 111/8 ม.9 ต.เกาะขนุน
อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา   24120
  คัดแยกวัสดุที่ไม่ใช้แล้วที่ไม่เป็นของเสียอันตราย
เครื่องจักร 347.00 HP
เงินทุน 61,000,000 บาท
คนงาน 50 คน
วันอนุญาต 27 กุมภาพันธ์ 2561
วันเริ่มประกอบการ 16 กรกฎาคม 2561
บริษัท ฮั้วไท้ เมทัล (ประเทศไทย) จำกัด
3-105-27/61ฉช
ประเภทโรงงาน 105
ISIC 38211
ที่ตั้ง 111/7 ม.9 ต.เกาะขนุน
อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา   24120
  คัดแยกวัสดุที่ไม่ใช้แล้วที่ไม่เป็นของเสียอันตราย
เครื่องจักร 32.00 HP
เงินทุน 61,000,000 บาท
คนงาน 50 คน
วันอนุญาต 26 กุมภาพันธ์ 2561
วันเริ่มประกอบการ 3 มกราคม 2563
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชาญชัย รีไซเคิล
3-105-61/61ฉช
ประเภทโรงงาน 105
ISIC 38211
ที่ตั้ง 20/3 ม.2 ต.หนองจอก
อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา   24130
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชาญชัย รีไซเคิล
20/3 ม.2
ต.หนองจอก
อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา   24130
 
คัดแยกวัสดุที่ไม่ใช้แล้วที่ไม่เป็นของเสียอันตราย
เครื่องจักร 69.00 HP
เงินทุน 9,550,000 บาท
คนงาน 7 คน
วันอนุญาต 25 พฤษภาคม 2561
วันเริ่มประกอบการ 28 มิถุนายน 2561
ไปที่หน้า