ข้อมูลโรงงาน

ผลการสืบค้น พบจำนวนโรงงานทั้งสิ้น 192 โรง

แสดงผล หน้าที่ 1 จากจำนวนทั้งหมด 10 หน้า
ชื่อโรงงาน / ทะเบียนโรงงาน
สถานที่ตั้ง / โทรศัพท์
ผู้ประกอบการ
ประกอบกิจการ
บริษัท เอ็นซีเอ.เอ็นเตอร์ไพร์ส จำกัด
10140000125296 [3-2(1)-1/29อย]
ประเภทโรงงาน 2(1)
ISIC 0163  TSIC 01630
29 ม. 2
ถ.นครหลวง ต.ศาลาลอย
อ.ท่าเรือ จ.พระนครศรีอยุธยา   13130
โทร. 081-6446617
บริษัท เอ็นซีเอ.เอ็นเตอร์ไพร้ส จำกัด
43 อาคารไทย ซีซี ทาวเวอร์ ชั้นที่ 26
ถ.สาทรใต้ ต.ยานนาวา
อ.สาทร จ.กรุงเทพมหานคร   10120
โทร. 081-6446617 
อบเมล็ดพืช
เครื่องจักร 1,003.70 HP
เงินทุน 50,000,000 บาท
คนงาน 17 คน
บริษัท แคปปิตัลซีเรียลส์ จำกัด
10140000225278 [3-2(5)-2/27อย]
ประเภทโรงงาน 2(5),9(1)
ISIC 5210  TSIC 52102
43 ม.5
ถ.บางไทร-เชียงรากน้อย ต.ราชคราม
อ.บางไทร จ.พระนครศรีอยุธยา   13290
โทร. 035-366077-8
บริษัท แคปปิตัล ไซโลและอบพืช จำกัด
1400-4
ถ.ทรงวาด ต.สัมพันธวงศ์
อ.สัมพันธวงศ์ จ.กรุงเทพมหานคร   10100
โทร. 2233900 
เกี่ยวกับผลิตผลกสิกรรม(อบพืช ข้าวและข้าวโพดด้วยไซโล)
เครื่องจักร 9,597.19 HP
เงินทุน 391,945,000 บาท
คนงาน 40 คน
บริษัท ชัยประสิทธิ์พืชผล จำกัด
10140000125320 [3-2(5)-1/32อย]
ประเภทโรงงาน 2(5)
ISIC 5210  TSIC 52102
5/3 ม.6
ถ.ท่าเรือ-ท่าลาน ต.จำปา
อ.ท่าเรือ จ.พระนครศรีอยุธยา   13130
โทร. 341154
บริษัท ชัยประสิทธิ์พืชผล จำกัด
678/4-5
ถ.บำรุงเมือง ต.วัดเทพศิรินทร์
อ.ป้อมปราบศัตรูพ่าย จ.กรุงเทพมหานคร   10100
โทร. 089-1299900 
อบพืชและเก็บรักษาพืชด้วยไซโล
เครื่องจักร 1,204.73 HP
เงินทุน 67,000,000 บาท
คนงาน 32 คน
บริษัท ชัยยงไซโลการเกษตร จำกัด
10140000225260 [3-2(5)-2/26อย]
ประเภทโรงงาน 2(5)
ISIC 5210  TSIC 52102
59 ม.1
ถ.บางไทร-เชียงรากน้อย ต.ช้างใหญ่
อ.บางไทร จ.พระนครศรีอยุธยา   13290

บริษัท ชัยยงไซโลการเกษตร จำกัด
183
ถ.ราชดำริ ต.ลุมพินี
อ.ปทุมวัน จ.กรุงเทพมหานคร   10330
โทร. 089-6633767 
อบพืชและเก็บรักษาพืชด้วยไซโล
เครื่องจักร 971.43 HP
เงินทุน 171,000,000 บาท
คนงาน 14 คน
บริษัท โชคชัยคลังสินค้า จำกัด
10140000325359 [3-2(5)-3/35อย]
ประเภทโรงงาน 2(5)
ISIC 5210  TSIC 52102
112 ม.1
ต.คลองสะแก
อ.นครหลวง จ.พระนครศรีอยุธยา   13260

บริษัท โชคชัยคลังสินค้า จำกัด
604/36 ซ.ศาลาแดง 1
ถ.ศาลาแดง ต.สีลม
อ.บางรัก จ.กรุงเทพมหานคร   10500
โทร. 035-364986, 092-2656306 
เก็บลรักษา และลำเลียงมันเม็ดอัดแข็ง
เครื่องจักร 316.20 HP
เงินทุน 82,842,000 บาท
คนงาน 10 คน
บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
10140000125197 [3-2(5)-1/19อย]
ประเภทโรงงาน 2(1),2(5)
ISIC 5210  TSIC 52102
63 ม.7
ถ.ท่าเรือ-ท่าลาน ต.จำปา
อ.ท่าเรือ จ.พระนครศรีอยุธยา   13130
โทร. 035-225039, 0891397009
บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
313 ซ.อาคารซี.พี ทาวเวอร์
ถ.สีลม ต.สีลม
อ.บางรัก จ.กรุงเทพมหานคร   10500
โทร. 341044 
อบพืช เมล็ดพืช เก็บรักษาพืชและเมล็ดพืชด้วยไซโล
เครื่องจักร 14,196.07 HP
เงินทุน 35,000,000 บาท
คนงาน 225 คน
บริษัท บางปะอินชัย จำกัด
20140000225367 [จ3-2(5)-2/36อย]
ประเภทโรงงาน 2(5)
ISIC 5210  TSIC 52102
32 ม.12
ถ.บางปะอิน-บางไทร ต.บางกระสั้น
อ.บางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา   13160
โทร. 366218
บริษัท บางปะอินชัย จำกัด
1809/145-146
ถ.เจริญนคร ต.บางลำภูล่าง
อ.คลองสาน จ.กรุงเทพมหานคร   10600
โทร.  
คลังสินค้า
เครื่องจักร 175.00 HP
เงินทุน บาท
คนงาน 30 คน
บริษัท บางปะอินไซโล จำกัด
10140000125288 [3-2(5)-1/28อย]
ประเภทโรงงาน 2(1),2(5)
ISIC 5210  TSIC 52102
102 ม.1
ถ.ท่าเรือ-วังแดง ต.ศาลาลอย
อ.ท่าเรือ จ.พระนครศรีอยุธยา   13130
โทร. 035-341159
บริษัท บางปะอินไซโล จำกัด
1809/145-146
ถ.เจริญนคร ต.บางลำภูล่าง
อ.คลองสาน จ.กรุงเทพมหานคร   10600
โทร. 035-341159 
อบพืชและไซโล
เครื่องจักร 150.00 HP
เงินทุน 40,800,000 บาท
คนงาน 30 คน
บริษัท ปุ๋ยไวกิ้ง จำกัด
10140000225351 [3-2(5)-2/35อย]
ประเภทโรงงาน 2(5)
ISIC 5210  TSIC 52102
57 ม.1
ถ.บางไทร-เชียงรากน้อย ต.ช้างใหญ่
อ.บางไทร จ.พระนครศรีอยุธยา   13290
โทร. 01-2129559
บริษัท ปุ๋ยไวกิ้ง จำกัด
111 ม.2
ถ.นครอินทร์ ต.บางขุนกอง
อ.บางกรวย จ.นนทบุรี   11130
 
เก็บรักษา และลำเลียงพืช หรือเมล็ดพืช
เครื่องจักร 247.50 HP
เงินทุน 99,448,000 บาท
คนงาน 15 คน
บริษัท พี.อาร์.อินเตอร์เทรด จำกัด
20140000125369 [จ3-2(5)-1/36อย]
ประเภทโรงงาน 2(5),9(6)
ISIC 5210  TSIC 52102
119/1 ม.4
ต.คลองสะแก
อ.นครหลวง จ.พระนครศรีอยุธยา   13260
โทร. 035-779201
บริษัท พี.อาร์.อินเตอร์เทรด จำกัด
670/63
ถ.พหลโยธิน ต.สามเสนใน
อ.พญาไท จ.กรุงเทพมหานคร   10400
โทร. 2700310 
เก็บรักษาและลำเลียงพืชหรือเมล็ดพืชและอัดมันเม็ดแข็ง
เครื่องจักร 3,303.00 HP
เงินทุน 7,000,000 บาท
คนงาน 14 คน
บริษัท ศรีสยาม มหาจักร จำกัด
10140000125361 [3-2(5)-1/36อย]
ประเภทโรงงาน 2(5)
ISIC 5210  TSIC 52102
32 ม.5
ถ.บางปะอิน-ปทุมธานี ต.ราชคราม
อ.บางไทร จ.พระนครศรีอยุธยา   13290
โทร. 035-366131
บริษัท ศรีสยาม มหาจักร จำกัด
30 ชั้น 7,9 ซ.ซอยบางนา-ตราด 25
ต.บางนาเหนือ
อ.บางนา จ.กรุงเทพมหานคร   10260
 
เก็บรักษาหรือลำเลียงพืช เมล็ดพืช หรือผลิตผลจากพืชในไซโล โกดั
เครื่องจักร 223.50 HP
เงินทุน 98,700,000 บาท
คนงาน 32 คน
บริษัท อ่างทองธุรกิจ จำกัด
10140000325300 [3-3(4)-3/30อย]
ประเภทโรงงาน 3(4)
ISIC 0810  TSIC 08103

ถ.แม่น้ำเจ้าพระยา ต.ประตูชัย
อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา   13000
บริษัท อ่างทองธุรกิจ จำกัด
62
ต.บ้านรี
อ.เมืองอ่างทอง จ.อ่างทอง   14000
 
ดูดทราย (ใบอนุญาตเรือเลขที่ กท 0023)
เครื่องจักร 150.00 HP
เงินทุน 800,000 บาท
คนงาน 5 คน
บริษัท อ่างทองธุรกิจ จำกัด
10140000425308 [3-3(4)-4/30อย]
ประเภทโรงงาน 3(4)
ISIC 0810  TSIC 08103

ถ.แม่น้ำเจ้าพระยา ต.ประตูชัย
อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา   13000
โทร.
บริษัท อ่างทองธุรกิจ จำกัด
62
ถ. ต.บ้านรี
อ.เมืองอ่างทอง จ.อ่างทอง   14000
โทร.  
ดูดทราย (ใบอนุญาตใช้เรือเลขที่ 08-13-0118 -8)
เครื่องจักร 250.00 HP
เงินทุน 800,000 บาท
คนงาน 5 คน
บริษัท อ่างทองธุรกิจ จำกัด
10140000525305 [3-3(4)-5/30อย]
ประเภทโรงงาน 3(4)
ISIC 0810  TSIC 08103

ถ.แม่น้ำเจ้าพระยา ต.ประตูชัย
อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา   13000
โทร.
บริษัท อ่างทองธุรกิจ จำกัด
62
ถ. ต.บ้านรี
อ.เมืองอ่างทอง จ.อ่างทอง   14000
โทร.  
ดูดทราย (ใบอนุญาตใช้เรือเลขที่ กท 0150)
เครื่องจักร 150.00 HP
เงินทุน 800,000 บาท
คนงาน 5 คน
บริษัท อ่างทองธุรกิจ จำกัด
10140000625303 [3-3(4)-6/30อย]
ประเภทโรงงาน 3(4)
ISIC 0810  TSIC 08103

ถ.แม่น้ำเจ้าพระยา ต.ประตูชัย
อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา   13000
โทร.
บริษัท อ่างทองธุรกิจ จำกัด
62
ถ. ต.บ้านรี
อ.เมืองอ่างทอง จ.อ่างทอง   14000
โทร.  
ดูดทราย (ทะเบียนเรือเลขที่ กท.1350)
เครื่องจักร 150.00 HP
เงินทุน 800,000 บาท
คนงาน 5 คน
บริษัท อ่างทองธุรกิจ จำกัด
10140000725301 [3-3(4)-7/30อย]
ประเภทโรงงาน 3(4)
ISIC 0810  TSIC 08103

ถ.แม่น้ำเจ้าพระยา ต.ประตูชัย
อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา   13000
บริษัท อ่างทองธุรกิจ จำกัด
62
ต.บ้านรี
อ.เมืองอ่างทอง จ.อ่างทอง   14000
 
ดูดทราย (ใบอนุญาตใช้เรือเลขที่ 20-10-7431-3)
เครื่องจักร 150.00 HP
เงินทุน 800,000 บาท
คนงาน 5 คน
บริษัท อ่างทองธุรกิจ จำกัด
10140000825309 [3-3(4)-8/30อย]
ประเภทโรงงาน 3(4)
ISIC 0810  TSIC 08103

ถ.แม่น้ำเจ้าพระยา ต.ประตูชัย
อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา   13000
บริษัท อ่างทองธุรกิจ จำกัด
62
ต.บ้านรี
อ.เมืองอ่างทอง จ.อ่างทอง   14000
 
ดูดทราย (ใบอนุญาตใช้เรือเลขที่ 10-10-5859-4)
เครื่องจักร 150.00 HP
เงินทุน 800,000 บาท
คนงาน 5 คน
บริษัท อ่างทองธุรกิจ จำกัด
10140000925307 [3-3(4)-9/30อย]
ประเภทโรงงาน 3(4)
ISIC 0810  TSIC 08103

ถ.แม่น้ำเจ้าพระยา ต.ประตูชัย
อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา   13000
บริษัท อ่างทองธุรกิจ จำกัด
62
ต.บ้านรี
อ.เมืองอ่างทอง จ.อ่างทอง   14000
 
ดูดทราย (ใบอนุญาตใช้เรือเลขที่ 20-10-7437-1)
เครื่องจักร 150.00 HP
เงินทุน 800,000 บาท
คนงาน 5 คน
บริษัท อ่างทองธุรกิจ จำกัด
10140001025305 [3-3(4)-10/30อย]
ประเภทโรงงาน 3(4)
ISIC 0810  TSIC 08103

ถ.แม่น้ำเจ้าพระยา ต.ประตูชัย
อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา   13000
บริษัท อ่างทองธุรกิจ จำกัด
62
ต.บ้านรี
อ.เมืองอ่างทอง จ.อ่างทอง   14000
 
ดูดทราย (ใบอนุญาตใช้เรือเลขท.่ 12-10-0619-3)
เครื่องจักร 240.00 HP
เงินทุน 800,000 บาท
คนงาน 5 คน
บริษัท อ่างทองธุรกิจ จำกัด
10140001125303 [3-3(4)-11/30อย]
ประเภทโรงงาน 3(4)
ISIC 0810  TSIC 08103

ถ.แม่น้ำเจ้าพระยา ต.ประตูชัย
อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา   13000
บริษัท อ่างทองธุรกิจ จำกัด
62
ต.บ้านรี
อ.เมืองอ่างทอง จ.อ่างทอง   14000
 
ดูดทราย (ใบอนุญาตใช้เรือเลขที่ กท.0028)
เครื่องจักร 150.00 HP
เงินทุน 800,000 บาท
คนงาน 41 คน

หมายเหตุ 1. ข้อมูลนี้เป็นข้อมูลเมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2564 ซึ่งไม่รวมถึง โรงงานที่ยังไม่แจ้งประกอบ หยุดชั่วคราวหรือเลิกประกอบกิจการ และมีขนาดตาม พรบ.โรงงาน ฉบับที่ 2
2. หากท่านมีข้อสงสัย หรือ ต้องการแจ้งแก้ไขข้อมูลให้ถูกต้อง โปรดติตต่อ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมโรงงานอุตสาหกรรม โทร.0 2202 4156
ไปที่หน้า 1
แผนที่ภาพรวม

ค้นหาในเงือนไขอื่น ให้ปิด Windows นี้