ข้อมูลโรงงาน

ผลการสืบค้น พบจำนวนโรงงานทั้งสิ้น 2,394 โรง

แสดงผล หน้าที่ 1 จากจำนวนทั้งหมด 120 หน้า
ชื่อโรงงาน / ทะเบียนโรงงาน
สถานที่ตั้ง / โทรศัพท์
ผู้ประกอบการ
ประกอบกิจการ
คุงหลีจั่น
จ3-2(1)-1/41อย
ประเภทโรงงาน 9(1)
ISIC 0163  TSIC 01630
24 ม.1
ถ.บ้านไม้ตรา-ลาดบัวหลวง ต.ลาดบัวหลวง
อ.ลาดบัวหลวง จ.พระนครศรีอยุธยา   13230

นายภมร ตีระกิจวัฒนา
24 ม.1
ถ.บ้านไม้ตรา-ลาดบัวหลวง ต.ลาดบัวหลวง
อ.ลาดบัวหลวง จ.พระนครศรีอยุธยา   13230
 
อบข้าวเปลือก
เครื่องจักร 141.00 HP
เงินทุน 7,300,000 บาท
คนงาน 3 คน
ไทยเจริญพานิช 1
จ3-2(1)-57/48อย
ประเภทโรงงาน 2(1)
ISIC 0163  TSIC 01630
105 ม.2
ต.เจ้าปลุก
อ.มหาราช จ.พระนครศรีอยุธยา   13150

นายชยพล อิ่มเอบ
7,8,9
ต.เจ้าปลุก
อ.มหาราช จ.พระนครศรีอยุธยา   13150
 
อบข้าวเปลือก
เครื่องจักร 87.50 HP
เงินทุน 14,500,000 บาท
คนงาน 2 คน
บริษัท เคเอส อะโกร าจำกัด
จ3-2(1)-35/60อย
ประเภทโรงงาน 2(1)
ISIC 0163  TSIC 01630
29/1 ม.13
ถ.- ต.ศาลาลอย
อ.ท่าเรือ จ.พระนครศรีอยุธยา   13130
โทร. 081-7234480 
บริษัท เคเอส อะโกร จำกัด
258 ม.4
ถ.- ต.วังใหม่
อ.วังสมบูรณ์ จ.สระแก้ว   27250
 
อบเมล็ดพืช
เครื่องจักร 383.50 HP
เงินทุน 135,000,000 บาท
คนงาน 30 คน
บริษัท ไทยไซโลและอุตสาหกรรม จำกัด
3-2(1)-1/24อย
ประเภทโรงงาน 2(1)
ISIC 0163  TSIC 01630
63/1 ม.7
ถ.ท่าเรือ-ท่าลาน ต.จำปา
อ.ท่าเรือ จ.พระนครศรีอยุธยา   13130

บริษัท ไทยไซโลและอุตสาหกรรม จำกัด
183 อาคารรีเจ้นท์เฮ้าท์
ถ.ราชดำริ ต.ลุมพินี
อ.ปทุมวัน จ.กรุงเทพมหานคร   10330
 
การต้ม นึ่ง หรืออบพืชหรือเมล็ดพืช
เครื่องจักร 1,280.00 HP
เงินทุน 30,000,000 บาท
คนงาน 26 คน
บริษัท นานาพรรณเกษตรอุตสาหกรรม จำกัด
3-2(1)-31/52อย
ประเภทโรงงาน 2(1)
ISIC 0163  TSIC 01630
1/3
ถ.ท่าเรือ-ท่าลาน ต.ท่าเรือ
อ.ท่าเรือ จ.พระนครศรีอยุธยา   13130
โทร. 081-4513835
บริษัท นานาพรรณเกษตรอุตสาหกรรม จำกัด
1150-1158
ถ.ทรงวาด ต.จักรวรรดิ
อ.สัมพันธวงศ์ จ.กรุงเทพมหานคร   10100
 
อบข้าวโพด
เครื่องจักร 1,245.02 HP
เงินทุน 47,000,000 บาท
คนงาน 300 คน
บริษัท โรงสีเทพมงคล จำกัด
จ3-2(1)-1/46อย
ประเภทโรงงาน 2(1)
ISIC 0163  TSIC 01630
33 ม.4
ถ.สาธารณะ ต.เทพมงคล
อ.บางซ้าย จ.พระนครศรีอยุธยา   13270
โทร. 0 2979-3436
 
บริษัท โรงสีเทพมงคล จำกัด
33
ถ.สาธารณะ ต.เทพมงคล
อ.บางซ้าย จ.พระนครศรีอยุธยา   13270
โทร. 0 2979-3436 
อบข้าวเปลือก
เครื่องจักร 490.00 HP
เงินทุน 41,500,000 บาท
คนงาน 5 คน
บริษัท ศรีกอบทรัพย์ จำกัด
จ3-2(1)-34/48อย
ประเภทโรงงาน 2(1)
ISIC 0163  TSIC 01630
154/3 ม.3
ต.ปากจั่น
อ.นครหลวง จ.พระนครศรีอยุธยา   13260

บริษัท ศรีกอบทรัพย์ จำกัด
154
ต.ปากจั่น
อ.นครหลวง จ.พระนครศรีอยุธยา   13260
 
อบข้าวเปลือก
เครื่องจักร 493.44 HP
เงินทุน 20,000,000 บาท
คนงาน 8 คน
บริษัท เอ็นซีเอ.เอ็นเตอร์ไพร์ส จำกัด
3-2(1)-1/29อย
ประเภทโรงงาน 2(1)
ISIC 0163  TSIC 01630
29 ม. 2
ถ.นครหลวง ต.ศาลาลอย
อ.ท่าเรือ จ.พระนครศรีอยุธยา   13130
โทร. 341606
บริษัท เอ็นซีเอ.เอ็นเตอร์ไพร้ส จำกัด
889 อาคารไทย ซีซี ทาวเวอร์ ชั้น 26
ถ.สาทรใต้ ต.ยานนาวา
อ.สาทร จ.กรุงเทพมหานคร   10120
โทร. 02-6758430 
อบเมล็ดพืช
เครื่องจักร 1,003.70 HP
เงินทุน 50,000,000 บาท
คนงาน 17 คน
โรงอบพืชผลท่าเรือ บริษัท สหฟาร์ม จำกัด
3-2(1)-1/13อย
ประเภทโรงงาน 2(1)
ISIC 0163  TSIC 01630
091/1
ถ.พระพุทธบาท-ท่าเรือ ต.ท่าเรือ
อ.ท่าเรือ จ.พระนครศรีอยุธยา   13130
โทร. 341151
บริษัท สหฟาร์ม จำกัด
128
ถ.นวมินทร์ ต.รามอินทรา
อ.คันนายาว จ.กรุงเทพมหานคร   10230
โทร. 341151 
อบพืชผล
เครื่องจักร 1,352.30 HP
เงินทุน 274,700,000 บาท
คนงาน 66 คน
สหกรณ์การเกษตรท่าเรือ จำกัด
จ3-2(1)-1/42อย
ประเภทโรงงาน 2(1)
ISIC 0163  TSIC 01630
81 ม.3
ต.บ้านร่อม
อ.ท่าเรือ จ.พระนครศรีอยุธยา   13130
โทร. 4
สหกรณ์การเกษตรท่าเรือ จำกัด
81 ม.3
ต.บ้านร่อม
อ.ท่าเรือ จ.พระนครศรีอยุธยา   13130
โทร. 035341589 
คัดแยกขนาด อบ เก็บรักษา เมล็ดพันธุ์พืช
เครื่องจักร 79.01 HP
เงินทุน 19,950,000 บาท
คนงาน 5 คน
บริษัท กรุงไทยเมล่อน เท็กซ์ไทล์ 2556 จำกัด
3-2(4)-1/41อย
ประเภทโรงงาน 2(4)
ISIC 0163  TSIC 01630
34 ม.1
ต.หนองน้ำใส
อ.ภาชี จ.พระนครศรีอยุธยา   13140
โทร. 311467
บริษัท กรุงไทยเมล่อน เท็กซ์ไทล์ 2556 จำกัด
34 ม.1
ต.หนองน้ำใส
อ.ภาชี จ.พระนครศรีอยุธยา   13140
โทร. 035-311467 
อัด ทำความสะอาดฝ้าย และปั่นด้าย
เครื่องจักร 698.00 HP
เงินทุน 4,000,000 บาท
คนงาน 44 คน
นายสวัสดิ์ มุ่งงาม
จ3-2(5)-26/59อย
ประเภทโรงงาน 2(5)
ISIC 5210  TSIC 52102
2/4 ม.6
ถ.- ต.บางเดื่อ
อ.บางปะหัน จ.พระนครศรีอยุธยา   13220
 
นายสวัสดิ์ มุ่งงาม
424/1 ม.5
ถ.- ต.โพธิ์ทอง
อ.ปางศิลาทอง จ.กำแพงเพชร   62120
 
การเก็บรักษาหรือลำเลียงพืช เมล็ดพืช หรือผลิตผลจากพืชในไซโล โกดังหรือคลังสินค้า
เครื่องจักร 460.00 HP
เงินทุน 9,000,000 บาท
คนงาน 5 คน
บริษัท แคปปิตัลซีเรียลส์ จำกัด
3-2(5)-2/27อย
ประเภทโรงงาน 2(5),9(1)
ISIC 5210  TSIC 52102
43 ม.5
ถ.บางไทร-เชียงรากน้อย ต.ราชคราม
อ.บางไทร จ.พระนครศรีอยุธยา   13290
โทร. 035-366077-8
บริษัท แคปปิตัลซีเรียลส์ จำกัด
1400-4
ถ.ทรงวาด ต.สัมพันธวงศ์
อ.สัมพันธวงศ์ จ.กรุงเทพมหานคร   10100
โทร. 2233900 
เกี่ยวกับผลิตผลกสิกรรม(อบพืช ข้าวและข้าวโพดด้วยไซโล)
เครื่องจักร 9,597.19 HP
เงินทุน 391,945,000 บาท
คนงาน 40 คน
บริษัท โฆสน จำกัด
จ3-2(5)-1/47อย
ประเภทโรงงาน 2(5)
ISIC 5210  TSIC 52102
128 ม.7
ถ.บ้านสหกรณ์ ต.สนับทึบ
อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา   13170

บริษัท โฆสน จำกัด
128
ถ.บ้านสหกรณ์ ต.สนับทึบ
อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา   13170
โทร. 0 1723 4480 
ไซโลอบเมล็ดพืช
เครื่องจักร 479.00 HP
เงินทุน 94,000,000 บาท
คนงาน 36 คน
บริษัท ชัยประสิทธิ์พืชผล จำกัด
3-2(5)-1/32อย
ประเภทโรงงาน 2(5)
ISIC 5210  TSIC 52102
5/3 ม.6
ถ.ท่าเรือ-ท่าลาน ต.จำปา
อ.ท่าเรือ จ.พระนครศรีอยุธยา   13130
โทร. 341154
บริษัท ชัยประสิทธิ์พืชผล จำกัด
678/4-5
ถ.บำรุงเมือง ต.วัดเทพศิรินทร์
อ.ป้อมปราบศัตรูพ่าย จ.กรุงเทพมหานคร   10100
 
อบพืชและเก็บรักษาพืชด้วยไซโล
เครื่องจักร 1,204.73 HP
เงินทุน 67,000,000 บาท
คนงาน 32 คน
บริษัท ชัยยงไซโลการเกษตร จำกัด
3-2(5)-2/26อย
ประเภทโรงงาน 2(5)
ISIC 5210  TSIC 52102
59 ม.1
ถ.บางไทร-เชียงรากน้อย ต.ช้างใหญ่
อ.บางไทร จ.พระนครศรีอยุธยา   13290

บริษัท ชัยยงไซโลการเกษตร จำกัด
183 ซ.อาคารรีดจ้นท์ดฉาส์ ชั้น 7
ถ.ราชดำริ ต.ลุมพินี
อ.ปทุมวัน จ.กรุงเทพมหานคร   10330
 
อบพืชและเก็บรักษาพืชด้วยไซโล
เครื่องจักร 971.43 HP
เงินทุน 171,000,000 บาท
คนงาน 14 คน
บริษัท โชคชัยคลังสินค้า จำกัด
3-2(5)-3/35อย
ประเภทโรงงาน 2(5)
ISIC 5210  TSIC 52102
112 ม.1
ต.คลองสะแก
อ.นครหลวง จ.พระนครศรีอยุธยา   13260

บริษัท โชคชัยคลังสินค้า จำกัด
71 ซ.ศาลาแดง 1
ถ.ศาลาแดง ต.สีลม
อ.บางรัก จ.กรุงเทพมหานคร   10500
โทร. 2358545 
เก็บลรักษา และลำเลียงมันเม็ดอัดแข็ง
เครื่องจักร 316.20 HP
เงินทุน 82,842,000 บาท
คนงาน 10 คน
บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
3-2(5)-1/19อย
ประเภทโรงงาน 2(1),2(5)
ISIC 5210  TSIC 52102
63 ม.7
ถ.ท่าเรือ-ท่าลาน ต.จำปา
อ.ท่าเรือ จ.พระนครศรีอยุธยา   13130
โทร. 035-225039, 0891397009
บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
313 ซ.อาคารซี.พี ทาวเวอร์
ถ.สีลม ต.สีลม
อ.บางรัก จ.กรุงเทพมหานคร   10500
โทร. 035-225039, 0891397009 
อบพืช เมล็ดพืช เก็บรักษาพืชและเมล็ดพืชด้วยไซโล
เครื่องจักร 14,196.07 HP
เงินทุน 35,000,000 บาท
คนงาน 225 คน
บริษัท ทรัพย์สถาพรคลังสินค้า จำกัด
3-2(5)-11/60อย
ประเภทโรงงาน 2(5)
ISIC 5210  TSIC 52102
90 ม.4
ถ.สายนครหลวง-ภาชี ต.ปากจั่น
อ.นครหลวง จ.พระนครศรีอยุธยา   13260
โทร. 035-360907 
บริษัท ทรัพย์สถาพรคลังสินค้า จำกัด
68
ถ.ทรัพย์ ต.สี่พระยา
อ.บางรัก จ.กรุงเทพมหานคร   10500
 
เก็บรักษาลำเลียงพืช เมล็ดพืช หรือผลิตผลจากพืชในไซโล โกดัง หรือคลังสินค้า
เครื่องจักร 883.00 HP
เงินทุน 204,427,773 บาท
คนงาน 28 คน
บริษัท ทาปิโอก้า อิมปอร์ต เอ็กซ์ปอร์ต (ประเทศไทย) จำกัด
จ3-2(5)-32/59อย
ประเภทโรงงาน 2(5)
ISIC 5210  TSIC 52102
40/1 ม.3
ถ.อยุธยา-นครหลวง ต.คลองสะแก
อ.นครหลวง จ.พระนครศรีอยุธยา   13260
โทร. 035-259321-4 
บริษัท ทาปิโอก้า อิมปอร์ต เอ็กซ์ปอร์ต (ประเทศไทย) จำกัด
11 ม.3
ถ.สาทรใต้ ต.ทุ่งมหาเมฆ
อ.สาทร จ.กรุงเทพมหานคร   10120
โทร. 035-259321-4 
เก็บรักษาเมล็ดพืชหรือผลิตผลจากพืชในโกดังหรือคลังสินค้า
เครื่องจักร 451.00 HP
เงินทุน 9,600,000 บาท
คนงาน 32 คน

หมายเหตุ 1. ข้อมูลนี้เป็นข้อมูลเมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2561 ซึ่งไม่รวมถึง โรงงานที่ยังไม่แจ้งประกอบ หยุดชั่วคราวหรือเลิกประกอบกิจการ
2. หากท่านมีข้อสงสัย หรือ ต้องการแจ้งแก้ไขข้อมูลให้ถูกต้อง โปรดติตต่อ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
กรมโรงงานอุตสาหกรรม โทร.0 2202 4156
ไปที่หน้า 1

ค้นหาในเงือนไขอื่น ให้ปิด Windows นี้