ข้อมูลโรงงาน

ผลการสืบค้น พบจำนวนโรงงานทั้งสิ้น 1,862 โรง

แสดงผล หน้าที่ 1 จากจำนวนทั้งหมด 94 หน้า
ชื่อโรงงาน / ทะเบียนโรงงาน
สถานที่ตั้ง / โทรศัพท์
ผู้ประกอบการ
ประกอบกิจการ
ไทยเจริญพานิช 1
20140005725486 [จ3-2(1)-57/48อย]
ประเภทโรงงาน 2(1)
ISIC 0163  TSIC 01630
105 ม.2
ต.เจ้าปลุก
อ.มหาราช จ.พระนครศรีอยุธยา   13150

นายชยพล อิ่มเอบ
7,8,9
ต.เจ้าปลุก
อ.มหาราช จ.พระนครศรีอยุธยา   13150
 
อบข้าวเปลือก
เครื่องจักร 87.50 HP
เงินทุน 14,500,000 บาท
คนงาน 2 คน
บริษัท เคเอส อะโกร าจำกัด
20140003525607 [จ3-2(1)-35/60อย]
ประเภทโรงงาน 2(1)
ISIC 0163  TSIC 01630
29/1 ม.13
ถ.- ต.ศาลาลอย
อ.ท่าเรือ จ.พระนครศรีอยุธยา   13130
โทร. 081-7234480 
บริษัท เคเอส อะโกร จำกัด
258 ม.4
ถ.- ต.วังใหม่
อ.วังสมบูรณ์ จ.สระแก้ว   27250
 
อบเมล็ดพืช
เครื่องจักร 383.50 HP
เงินทุน 135,000,000 บาท
คนงาน 30 คน
บริษัท ชาชา ฟู้ด (ไทยแลนด์) จำกัด
10140003625615 [3-2(1)-36/61อย]
ประเภทโรงงาน 2(1)
ISIC 0163  TSIC 01630
26 ม.3
ต.หนองน้ำส้ม
อ.อุทัย จ.พระนครศรีอยุธยา   13210
โทร. 091-4929898,087-5338626 
บริษัท ชาชา ฟู้ด (ไทยแลนด์) จำกัด
26 ม.3
ต.หนองน้ำส้ม
อ.อุทัย จ.พระนครศรีอยุธยา   13210
โทร. 091-4929898 087-5338626 
ผลิตเมล็ดธัญพืชอบแห้งต่าง ๆ เช่น เมล็ดทานตะวัน เมล็ดฟักทอง เมล็ดแตงโม และอื่น ๆ
เครื่องจักร 1,984.35 HP
เงินทุน 918,000,000 บาท
คนงาน 96 คน
บริษัท ไทยไซโลและอุตสาหกรรม จำกัด
10140000125247 [3-2(1)-1/24อย]
ประเภทโรงงาน 2(1)
ISIC 0163  TSIC 01630
63/1 ม.7
ถ.ท่าเรือ-ท่าลาน ต.จำปา
อ.ท่าเรือ จ.พระนครศรีอยุธยา   13130

บริษัท ไทยไซโลและอุตสาหกรรม
183 อาคารรีเจ้นท์เฮ้าท์
ถ.ราชดำริ ต.ลุมพินี
อ.ปทุมวัน จ.กรุงเทพมหานคร   10240
 
การต้ม นึ่ง หรืออบพืชหรือเมล็ดพืช
เครื่องจักร 1,280.00 HP
เงินทุน 30,000,000 บาท
คนงาน 26 คน
บริษัท นานาพรรณเกษตรอุตสาหกรรม จำกัด
10140003125525 [3-2(1)-31/52อย]
ประเภทโรงงาน 2(1)
ISIC 0163  TSIC 01630
1/3
ถ.ท่าเรือ-ท่าลาน ต.ท่าเรือ
อ.ท่าเรือ จ.พระนครศรีอยุธยา   13130
โทร. 081-4513835
บริษัท นานาพรรณเกษตรอุตสาหกรรม จำกัด
1150-1158
ถ.ทรงวาด ต.จักรวรรดิ
อ.สัมพันธวงศ์ จ.กรุงเทพมหานคร   10100
 
อบข้าวโพด
เครื่องจักร 1,245.02 HP
เงินทุน 47,000,000 บาท
คนงาน 300 คน
บริษัท โรงสีเทพมงคล จำกัด
20140000125468 [จ3-2(1)-1/46อย]
ประเภทโรงงาน 2(1)
ISIC 0163  TSIC 01630
33 ม.4
ถ.สาธารณะ ต.เทพมงคล
อ.บางซ้าย จ.พระนครศรีอยุธยา   13270
โทร. 0 2979-3436
 
บริษัท โรงสีเทพมงคล จำกัด
33
ถ.สาธารณะ ต.เทพมงคล
อ.บางซ้าย จ.พระนครศรีอยุธยา   13270
โทร. 0 2979-3436 
อบข้าวเปลือก
เครื่องจักร 490.00 HP
เงินทุน 41,500,000 บาท
คนงาน 5 คน
บริษัท ศรีกอบทรัพย์ จำกัด
20140003425485 [จ3-2(1)-34/48อย]
ประเภทโรงงาน 2(1)
ISIC 0163  TSIC 01630
154/3 ม.3
ต.ปากจั่น
อ.นครหลวง จ.พระนครศรีอยุธยา   13260

บริษัท ศรีกอบทรัพย์ จำกัด
154
ต.ปากจั่น
อ.นครหลวง จ.พระนครศรีอยุธยา   13260
 
อบข้าวเปลือก
เครื่องจักร 493.44 HP
เงินทุน 20,000,000 บาท
คนงาน 8 คน
บริษัท เอ็นซีเอ.เอ็นเตอร์ไพร์ส จำกัด
10140000125296 [3-2(1)-1/29อย]
ประเภทโรงงาน 2(1)
ISIC 0163  TSIC 01630
29 ม. 2
ถ.นครหลวง ต.ศาลาลอย
อ.ท่าเรือ จ.พระนครศรีอยุธยา   13130
โทร. 081-6446617
บริษัท เอ็นซีเอ.เอ็นเตอร์ไพร้ส จำกัด
43 อาคารไทย ซีซี ทาวเวอร์ ชั้นที่ 26
ถ.สาทรใต้ ต.ยานนาวา
อ.สาทร จ.กรุงเทพมหานคร   10120
โทร. 081-6446617 
อบเมล็ดพืช
เครื่องจักร 1,003.70 HP
เงินทุน 50,000,000 บาท
คนงาน 17 คน
สหกรณ์การเกษตรท่าเรือ จำกัด
20140000125427 [จ3-2(1)-1/42อย]
ประเภทโรงงาน 2(1)
ISIC 0163  TSIC 01630
81 ม.3
ต.บ้านร่อม
อ.ท่าเรือ จ.พระนครศรีอยุธยา   13130
โทร. 4
สหกรณ์การเกษตรท่าเรือ จำกัด
81 ม.3
ต.บ้านร่อม
อ.ท่าเรือ จ.พระนครศรีอยุธยา   13130
โทร. 035341589 
คัดแยกขนาด อบ เก็บรักษา เมล็ดพันธุ์พืช
เครื่องจักร 79.01 HP
เงินทุน 19,950,000 บาท
คนงาน 5 คน
บริษัท กรุงไทยเมล่อน เท็กซ์ไทล์ 2556 จำกัด
10140000125411 [3-2(4)-1/41อย]
ประเภทโรงงาน 2(4)
ISIC 0163  TSIC 01630
34 ม.1
ต.หนองน้ำใส
อ.ภาชี จ.พระนครศรีอยุธยา   13140
โทร. 311467
บริษัท กรุงไทยเมล่อน เท็กซ์ไทล์ 2556 จำกัด
34 ม.1
ต.หนองน้ำใส
อ.ภาชี จ.พระนครศรีอยุธยา   13140
โทร. 311467 
อัด ทำความสะอาดฝ้าย และปั่นด้าย
เครื่องจักร 698.00 HP
เงินทุน 4,000,000 บาท
คนงาน 44 คน
นายสวัสดิ์ มุ่งงาม
20140002625598 [จ3-2(5)-26/59อย]
ประเภทโรงงาน 2(5)
ISIC 5210  TSIC 52102
2/4 ม.6
ถ.- ต.บางเดื่อ
อ.บางปะหัน จ.พระนครศรีอยุธยา   13220
 
นายสวัสดิ์ มุ่งงาม
424/1 ม.5
ถ.- ต.โพธิ์ทอง
อ.ปางศิลาทอง จ.กำแพงเพชร   62120
 
การเก็บรักษาหรือลำเลียงพืช เมล็ดพืช หรือผลิตผลจากพืชในไซโล โกดังหรือคลังสินค้า
เครื่องจักร 460.00 HP
เงินทุน 9,000,000 บาท
คนงาน 5 คน
บริษัท แคปปิตัลซีเรียลส์ จำกัด
10140000225278 [3-2(5)-2/27อย]
ประเภทโรงงาน 2(5),9(1)
ISIC 5210  TSIC 52102
43 ม.5
ถ.บางไทร-เชียงรากน้อย ต.ราชคราม
อ.บางไทร จ.พระนครศรีอยุธยา   13290
โทร. 035-366077-8
บริษัท แคปปิตัล ไซโลและอบพืช จำกัด
1400-4
ถ.ทรงวาด ต.สัมพันธวงศ์
อ.สัมพันธวงศ์ จ.กรุงเทพมหานคร   10100
โทร. 2233900 
เกี่ยวกับผลิตผลกสิกรรม(อบพืช ข้าวและข้าวโพดด้วยไซโล)
เครื่องจักร 9,597.19 HP
เงินทุน 391,945,000 บาท
คนงาน 40 คน
บริษัท ชัยประสิทธิ์พืชผล จำกัด
10140000125320 [3-2(5)-1/32อย]
ประเภทโรงงาน 2(5)
ISIC 5210  TSIC 52102
5/3 ม.6
ถ.ท่าเรือ-ท่าลาน ต.จำปา
อ.ท่าเรือ จ.พระนครศรีอยุธยา   13130
โทร. 341154
บริษัท ชัยประสิทธิ์พืชผล จำกัด
678/4-5
ถ.บำรุงเมือง ต.วัดเทพศิรินทร์
อ.ป้อมปราบศัตรูพ่าย จ.กรุงเทพมหานคร   10100
โทร. 089-1299900 
อบพืชและเก็บรักษาพืชด้วยไซโล
เครื่องจักร 1,204.73 HP
เงินทุน 67,000,000 บาท
คนงาน 32 คน
บริษัท ชัยยงไซโลการเกษตร จำกัด
10140000225260 [3-2(5)-2/26อย]
ประเภทโรงงาน 2(5)
ISIC 5210  TSIC 52102
59 ม.1
ถ.บางไทร-เชียงรากน้อย ต.ช้างใหญ่
อ.บางไทร จ.พระนครศรีอยุธยา   13290

บริษัท ชัยยงไซโลการเกษตร จำกัด
183
ถ.ราชดำริ ต.ลุมพินี
อ.ปทุมวัน จ.กรุงเทพมหานคร   10330
โทร. 089-6633767 
อบพืชและเก็บรักษาพืชด้วยไซโล
เครื่องจักร 971.43 HP
เงินทุน 171,000,000 บาท
คนงาน 14 คน
บริษัท โชคชัยคลังสินค้า จำกัด
10140000325359 [3-2(5)-3/35อย]
ประเภทโรงงาน 2(5)
ISIC 5210  TSIC 52102
112 ม.1
ต.คลองสะแก
อ.นครหลวง จ.พระนครศรีอยุธยา   13260

บริษัท โชคชัยคลังสินค้า จำกัด
604/36 ซ.ศาลาแดง 1
ถ.ศาลาแดง ต.สีลม
อ.บางรัก จ.กรุงเทพมหานคร   10500
โทร. 035-364986, 092-2656306 
เก็บลรักษา และลำเลียงมันเม็ดอัดแข็ง
เครื่องจักร 316.20 HP
เงินทุน 82,842,000 บาท
คนงาน 10 คน
บริษัท ซีซั่นนอล ไรซ์ เทรดดิ้ง จำกัด
20140003325594 [จ3-2(5)-33/59อย]
ประเภทโรงงาน 2(5)
ISIC 5210  TSIC 52102
40/1 ม.3
ถ.อยุธยา-นครหลวง ต.คลองสะแก
อ.นครหลวง จ.พระนครศรีอยุธยา   13260
โทร. 035-259321 
บริษัท ซีซั่นนอล ไรซ์ เทรดดิ้ง จำกัด
112/84 ม.2
ถ.- ต.
อ. จ.   10150
โทร. 035-259321 
การเก็บรักษาเมล็ดพืชหรือผลิตผลจากพืชในโกดังหรือคลังสินค้า
เครื่องจักร 460.00 HP
เงินทุน 5,500,000 บาท
คนงาน 32 คน
บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
10140000125197 [3-2(5)-1/19อย]
ประเภทโรงงาน 2(1),2(5)
ISIC 5210  TSIC 52102
63 ม.7
ถ.ท่าเรือ-ท่าลาน ต.จำปา
อ.ท่าเรือ จ.พระนครศรีอยุธยา   13130
โทร. 035-225039, 0891397009
บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
313 ซ.อาคารซี.พี ทาวเวอร์
ถ.สีลม ต.สีลม
อ.บางรัก จ.กรุงเทพมหานคร   10500
โทร. 341044 
อบพืช เมล็ดพืช เก็บรักษาพืชและเมล็ดพืชด้วยไซโล
เครื่องจักร 14,196.07 HP
เงินทุน 35,000,000 บาท
คนงาน 225 คน
บริษัท ทรัพย์สถาพรคลังสินค้า จำกัด
10140001125600 [3-2(5)-11/60อย]
ประเภทโรงงาน 2(5)
ISIC 5210  TSIC 52102
90 ม.4
ถ.สายนครหลวง-ภาชี ต.ปากจั่น
อ.นครหลวง จ.พระนครศรีอยุธยา   13260
โทร. 035-360907 
บริษัท ทรัพย์สถาพรคลังสินค้า จำกัด
68
ถ.ทรัพย์ ต.สี่พระยา
อ.บางรัก จ.กรุงเทพมหานคร   10500
 
เก็บรักษาหรือลำเลียงพืช เมล็ดพืช หรือผลิตผลจากพืชในไซโล โกดัง หรือคลังสินค้า
เครื่องจักร 883.00 HP
เงินทุน 204,427,773 บาท
คนงาน 3 คน
บริษัท ทาปิโอก้า อิมปอร์ต เอ็กซ์ปอร์ต (ประเทศไทย) จำกัด
20140003225596 [จ3-2(5)-32/59อย]
ประเภทโรงงาน 2(5)
ISIC 5210  TSIC 52102
40/1 ม.3
ถ.อยุธยา-นครหลวง ต.คลองสะแก
อ.นครหลวง จ.พระนครศรีอยุธยา   13260
โทร. 035-259321-4 
บริษัท ทาปิโอก้า อิมปอร์ต เอ็กซ์ปอร์ต (ประเทศไทย) จำกัด
11 ม.3
ถ.สาทรใต้ ต.ทุ่งมหาเมฆ
อ.สาทร จ.กรุงเทพมหานคร   10120
โทร. 035-259321-4 
เก็บรักษาเมล็ดพืชหรือผลิตผลจากพืชในโกดังหรือคลังสินค้า
เครื่องจักร 451.00 HP
เงินทุน 9,600,000 บาท
คนงาน 32 คน
บริษัท ทีเจ ครอป อยุธยา จำกัด
20140002725588 [จ3-2(5)-27/58อย]
ประเภทโรงงาน 2(5)
ISIC 5210  TSIC 52102
91-93 ม.3
ต.โพธิ์เอน
อ.ท่าเรือ จ.พระนครศรีอยุธยา   13130
 
บริษัท ทีเจ ครอป อยุธยา จำกัด
288 ม.15
ต.บ้านชวน
อ.บำเหน็จณรงค์ จ.ชัยภูมิ   36160
โทร. 080-4862888 
การเก็บรักษาเมล็ดพืช หรือผลิตผลจากพืชในโกดังหรือคลังสินค้า
เครื่องจักร 480.00 HP
เงินทุน 40,000,000 บาท
คนงาน 7 คน

หมายเหตุ 1. ข้อมูลนี้เป็นข้อมูลเมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2563 ซึ่งไม่รวมถึง โรงงานที่ยังไม่แจ้งประกอบ หยุดชั่วคราวหรือเลิกประกอบกิจการ และมีขนาดตั้งแต่ 50แรงม้า/50คนงาน ตาม พรบ.โรงงาน ฉบับที่ 2
2. หากท่านมีข้อสงสัย หรือ ต้องการแจ้งแก้ไขข้อมูลให้ถูกต้อง โปรดติตต่อ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมโรงงานอุตสาหกรรม โทร.0 2202 4156
ไปที่หน้า 1

ค้นหาในเงือนไขอื่น ให้ปิด Windows นี้