ข้อมูลโรงงาน

ผลการสืบค้น พบจำนวนโรงงานทั้งสิ้น 5,387 โรง

แสดงผล หน้าที่ 1 จากจำนวนทั้งหมด 270 หน้า
ชื่อโรงงาน / ทะเบียนโรงงาน
สถานที่ตั้ง / โทรศัพท์
ผู้ประกอบการ
ประกอบกิจการ
บริษัท เจ.ดี.ฟู้ด โปรดักส์ จำกัด
จ3-2(1)-4/59สค
ประเภทโรงงาน 2(1)
ISIC 0163  TSIC 01630
48/227 ม.1
ถ.เอกชัย ต.คอกกระบือ
อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร   74000
 
บริษัท.เจ.ดี.ฟู้ดโปรดักส์ จำกัด
56/2 ม.4
ถ.เอกชัย ต.คอกกระบือ
อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร   74000
 
ผลิตอาหารโดยการอบผลผลิตจากพืช
เครื่องจักร 91.00 HP
เงินทุน 20,600,000 บาท
คนงาน 15 คน
บริษัท ซีซีเอ็มที จำกัด
จ3-2(1)-10/54สค
ประเภทโรงงาน 2(1)
ISIC 0163  TSIC 01630
227/258 ม.2
ต.ดอนไก่ดี
อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร   74110
 
บริษัท ซีซีเอ็มที จำกัด
227/25 ม.2
ต.ดอนไก่ดี
อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร   74110
 
อบ ทอด ผลไม้
เครื่องจักร 180.30 HP
เงินทุน 7,500,000 บาท
คนงาน 49 คน
บริษัท บี.เค.วาย จำกัด
น.2(1)-1/2537-ญนส.
ประเภทโรงงาน 2(1)
ISIC 0163  TSIC 01630
1/65
ถ.พระราม 2 ต.ท่าทราย
อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร   74000

บริษัท บี.เค.วาย จำกัด
18 ซ.เพชรเกษม 28
ถ.เพชรเกษม ต.บางจาก
อ.ภาษีเจริญ จ.กรุงเทพมหานคร   10160
 
เมล็ดพืชเพื่อบริโภค ผลิตผลิตภัณฑ์อาหารสำเร็จรูปที่ทำจากแป้ง
เครื่องจักร 2,117.61 HP
เงินทุน 44,000,000 บาท
คนงาน 16 คน
บริษัท พรีเซิร์ฟ ฟู้ด สเปเชียลตี้ จำกัด
ศ3-2(1)-1/38สค
ประเภทโรงงาน 2(1)
ISIC 0163  TSIC 01630
77  ม.6
ถ.คอกควาย-โคกขาม ต.โคกขาม
อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร   74000
โทร. 034-812459
บริษัท พรีเซิร์ฟ ฟู้ด สเปเชียลตี้ จำกัด
68/76-77 ม.5
ถ.พระรามที่ 2 ต.จอมทอง
อ.จอมทอง จ.กรุงเทพมหานคร   10150
โทร. 02-8770525-7 
ผลิตอาหารอบแห้ง 
เครื่องจักร 18,473.00 HP
เงินทุน 621,000,000 บาท
คนงาน 376 คน
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไอทีเอส สวีท คอร์น
จ3-2(1)-23/56สค
ประเภทโรงงาน 2(1),2(2)
ISIC 0163  TSIC 01630
89/36 หมู่บ้านโครงการมหาชัยแฟคทอรี่ทาวน์ ม.2
ต.กาหลง
อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร   74000
 
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไอทีเอส สวีท คอร์น
89/36 ม.2
ต.กาหลง
อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร   74000
 
การต้ม นึ่ง หรืออบ พืชหรือเมล็ดพืช และการกะเทาะเมล็ด หรือเปลือกเมล็ดพืช
เครื่องจักร 174.60 HP
เงินทุน 6,200,000 บาท
คนงาน 13 คน
(ไม่มีชื่อ)
จ3-2(2)-1/39สค
ประเภทโรงงาน 2(2)
ISIC 0163  TSIC 01630
51/1 ม.1
ถ.วัดปากบ่อ ต.ท่าทราย
อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร   74000

นายประพัฒน์ สวรรค์พรเพ็ญ
608/10
ถ.สาธุประดิษฐ์ ต.บางโพงพาง
อ.ยานนาวา จ.กรุงเทพมหานคร   10120
 
ร่อนถั่วเขียว ถั่วเหลือง งา ถั่วต่าง ๆ เช่นถั่วดำ ถั่วแดง ถัวแขก ข้าวโพด
เครื่องจักร 131.00 HP
เงินทุน 14,500,000 บาท
คนงาน 57 คน
ห้างหุ้นส่วนจำกัด บ้านแพ้วตั้งเจริญ
จ3-2(2)-2/47สค
ประเภทโรงงาน 2(2)
ISIC 0163  TSIC 01630
74/4 ม.7
ถ.- ต.หลักสาม
อ.บ้านแพ้ว จ.สมุทรสาคร   74120

ห้างหุ้นส่วนจำกัด บ้านแพ้วตั้งเจริญ
74/4
ต.หลักสาม
อ.บ้านแพ้ว จ.สมุทรสาคร   74120
 
การกะเทาะเมล็ดหรือเปลือกเมล็ดพืช เช่น งา ถั่วเหลือง
เครื่องจักร 433.50 HP
เงินทุน 18,000,000 บาท
คนงาน 15 คน
(ไม่มีชื่อ)
จ3-2(6)-3/55สค
ประเภทโรงงาน 2(6)
ISIC 0163  TSIC 01630
220 ม.1 ซ.เชิดมหาชัย
ถ.เอกชัย-บางบอน ต.แคราย
อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร   74110
 
นางสาวอนัญญา พรภูบดินทร์
220 ม.1
ถ. ต.แคราย
อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร   74110
 
การบด ป่น หรือย่อยส่วนต่าง ๆ ของพืช
เครื่องจักร 97.00 HP
เงินทุน 5,300,000 บาท
คนงาน 4 คน
บริษัท โคโค่ บริหารจัดการเชื้อเพลิงชีวมวล จำกัด
จ3-2(6)-3/58สค
ประเภทโรงงาน 2(6)
ISIC 0163  TSIC 01630
ม.2
ต.ชัยมงคล
อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร   74000
 
บริษัท โคโค่ บริหารจัดการเชื้อเพลิงชีวมวล จำกัด
133/88
ต.จรเข้บัว
อ.ลาดพร้าว จ.กรุงเทพมหานคร   10230
 
บดย่อยและจำหน่ายชีวมวลชนิดต่าง ๆ เช่น ชีวมวลจากมะพร้าว ปาล์มน้ำมัน เป็นต้น
เครื่องจักร 484.00 HP
เงินทุน 50,000,000 บาท
คนงาน 18 คน
บริษัท ไมโครแมส เอ็นเนอร์จี จำกัด
จ3-2(6)-9/58สค
ประเภทโรงงาน 2(6)
ISIC 0163  TSIC 01630
ม.5
ต.บ้านเกาะ
อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร   74000
 
บริษัท ไมโครแมสเอ็นเนอร์จี จำกัด
11/69
ต.สามวาตะวันตก
อ.คลองสามวา จ.กรุงเทพมหานคร   10510
 
ย่อย-สับ ทลายปาล์ม
เครื่องจักร 323.71 HP
เงินทุน 84,500,000 บาท
คนงาน 10 คน
บริษัท โปร เห็ด จำกัด
3-2(8)-1/53สค
ประเภทโรงงาน 2(8)
ISIC 0130  TSIC 01302
222 ม.1
ถ.คลองมะเดื่อ-วัดศรีนวล ต.แคราย
อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร   74110

 
บริษัท โปร เห็ด จำกัด
470
ถ.บางขุนเทียน-ชายทะเล ต.แสมดำ
อ.บางขุนเทียน จ.กรุงเทพมหานคร   10150
โทร. 081-8407557 
เพาะเชื้อเห็ดและปลูกเห็ด
เครื่องจักร 5,954.58 HP
เงินทุน 210,000,000 บาท
คนงาน 60 คน
(ไม่มีชื่อ)
จ2-2(9)-1/38สค
ประเภทโรงงาน 2(9)
ISIC 2824  TSIC 28240
149/178-179 ม.13
ถ.เพชรเกษม ต.อ้อมน้อย
อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร   74130
 
นายสุวิทย์ เจริญเลิศทวี

ต.อ้อมน้อย
อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร   74130
 
ร่อน คัด หรือแยกขนาดหรือคุณภาพของผลิตผล
เครื่องจักร 27.50 HP
เงินทุน 19,600,000 บาท
คนงาน 6 คน
บริษัท โปร เห็ด จำกัด
จ3-2(9)-3/53สค
ประเภทโรงงาน 2(9)
ISIC 2824  TSIC 28240
222 ม.1
ถ.คลองมะเดื่อ-วัดศรีนวล ต.แคราย
อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร   74110

บริษัท โปร เห็ด จำกัด
470
ถ.บางขุนเทียนชายทะเล ต.แสมดำ
อ.บางขุนเทียน จ.กรุงเทพมหานคร   10150
โทร. 081-8407557 
การร่อน ล้าง คัด หรือแยกขนาดหรือคุณภาพของผลิตผลเกษตรกรรม
เครื่องจักร 125.00 HP
เงินทุน 20,000,000 บาท
คนงาน 55 คน
(ไม่มีชื่อ)
จ3-3(2)-549/48สค
ประเภทโรงงาน 3(2)
ISIC 0810  TSIC 08103
ม.4
ต.อำแพง
อ.บ้านแพ้ว จ.สมุทรสาคร   74120

นายทรงพล ระหงษ์
34 ม.11
ต.คลองมะเดื่อ
อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร   74110
โทร. 081-8305077 
ขุดตักดิน
เครื่องจักร 376.00 HP
เงินทุน 18,800,000 บาท
คนงาน 6 คน
บริษัท ระวีแสงสูรย์ จำกัด
จ3-3(2)-1/45สค
ประเภทโรงงาน 3(2)
ISIC 0810  TSIC 08103
โฉนดที่ดินเลขที่รายละเอียดแนบท้าย ม.4 ซ.วัดปากบ่อ
ถ.พระรามที่ 2 ต.ชัยมงคล
อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร   74000

บริษัท ระวีแสงสูรย์ จำกัด
99/9 ม.5
ถ.เอกชัย-เศรษฐกิจ ต.บางน้ำจืด
อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร   74000
โทร. 02-4521824 
ขุดดิน
เครื่องจักร 483.00 HP
เงินทุน 45,000,000 บาท
คนงาน 10 คน
พิชัย
จ3-3(2)-124/48สค
ประเภทโรงงาน 3(2)
ISIC 0810  TSIC 08103
ม.5
ถ.คลองหลวง ต.อำแพง
อ.บ้านแพ้ว จ.สมุทรสาคร   74120

นายพิชัย ลิ้มอำไพ
60/7 ซ.พุทธบูชา 10
ถ.พระรามที่ 2 ต.บางมด
อ.จอมทอง จ.กรุงเทพมหานคร   10150
โทร. 034-823432 
ขุดตักดิน
เครื่องจักร 211.00 HP
เงินทุน 18,400,000 บาท
คนงาน 3 คน
บริษัท อาหารเบทเทอร์ จำกัด
3-4(1)-1/24สค
ประเภทโรงงาน 4(1)
ISIC 1011  TSIC 10111
4/2 ม.7 ซ.พุทธมณฑลสาย 5
ถ.เพชรเกษม ต.อ้อมน้อย
อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร   74130
โทร. 02-8338000
บริษัท อาหารเบทเทอร์ จำกัด
323 ม.6
ถ.วิภาวดีรังสิต ต.ทุ่งสองห้อง
อ.หลักสี่ จ.กรุงเทพมหานคร   10210
โทร.  
ฆ่าไก่และชำแหละเนื้อไก่แช่แข็ง ทำลูกชิ้น ไส้กรอก
เครื่องจักร 9,552.06 HP
เงินทุน 1,317,585,311 บาท
คนงาน 3,109 คน
บริษัท อีเค ซลอเทอร์เฮาส์ จำกัด
3-4(1)-23/57สค
ประเภทโรงงาน 4(3),4(6)
ISIC 1011  TSIC 10111
75 ม.8
ต.ท่าเสา
อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร   74110
 
บริษัท อีเค ซลอเทอร์เฮาส์ จำกัด
75 ม.8
ต.ท่าเสา
อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร   74110
 
รับจ้างชำแหละเนื้อสัตว์ โรงฆ่าสัตว์ และทำผลิตภัณฑ์สำเร็จรูปจากสุกร
เครื่องจักร 1,775.00 HP
เงินทุน 11,000,000 บาท
คนงาน 60 คน
นายไชยา ทองสุขเจริญ
อ2-4(2)-1/59สค
ประเภทโรงงาน 4(2)
ISIC 1013  TSIC 10131
64/21 ม.3 ซ.0
ถ.0 ต.บางหญ้าแพรก
อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร   74000
โทร. 0819418174 
นายไชยา ทองสุขเจริญ
64/21 ม.3 ซ.0
ถ.0 ต.บางหญ้าแพรก
อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร   74000
โทร. 0819418174 
ตากหมึกแห้ง
เครื่องจักร 10.50 HP
เงินทุน 13,400,000 บาท
คนงาน 8 คน
นายณัฐพล ฐิตเจริญวงศ์
อ2-4(2)-2/59สค
ประเภทโรงงาน 4(2)
ISIC 1013  TSIC 10131
44/37 ม.3 ซ.0
ถ.0 ต.บางหญ้าแพรก
อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร   74000
โทร. 034-871111 
นายณัฐพล ฐิตเจริญวงศ์
44/37 ม.3 ซ.0
ถ.0 ต.บางหญ้าแพรก
อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร   74000
โทร. 034-871111 
ห้องเย็น
เครื่องจักร 120.00 HP
เงินทุน 30,598,500 บาท
คนงาน 17 คน

หมายเหตุ 1. ข้อมูลนี้เป็นข้อมูลเมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2560 ซึ่งไม่รวมถึง โรงงานที่ยังไม่แจ้งประกอบ หยุดชั่วคราวหรือเลิกประกอบกิจการ
2. หากท่านมีข้อสงสัย หรือ ต้องการแจ้งแก้ไขข้อมูลให้ถูกต้อง โปรดติตต่อ ศูนย์สารสนเทศโรงงานอุตสาหกรรม
กรมโรงงานอุตสาหกรรม โทร.0 2202 4156
ไปที่หน้า 1

ค้นหาในเงือนไขอื่น ให้ปิด Windows นี้